Kontaktujte nás

Kontakty
Telefón: 0904262855
Email: info@kdecor.sk

Fakturačná adresa
Dominik Kanaet K - KONDITOREI
Obrancov mieru 347/1
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 51084155
DIČ: 1087139185
IČ DPH: SK1087139185

Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Trenčín,
Číslo živnostenského registra: 350-40389.

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08
Kontaktný formulár